SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Interstitial and Phytal Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) inhabiting the Mediolittoral Zone of the Datça-Bozburun Peninsulas (Muğla, Turkey)

Alp Alper, Süphan Karaytuğ, Serdar Sak

Özet


Abstract: Harpacticoid copepods inhabiting interstitial and phytal habitats in the mediolittoral zone of sandy beaches of the Datça–Bozburun Specially Protected Area were investigated. Examination of the samples revealed 49 species belonging to 41 genera in 17 families. All taxa identified were recorded for
the first time from the study area. Comparison with published marine harpacticoid records from Turkey also revealed that 4 families, 15 genera and 34 species had not previously been reported from Turkish waters. In terms of species richness, the family Miraciiidae ranked first with 9 species, followed by
Laophontidae with 7 species, Ectinosomatidae with 5 species, Ameiridae, Thalestridae and Tisbidae with 4 species, Paramesochridae with 3 species, Arenopontiidae, Canthocamptidae and Harpacticidae with 2 species, Cletotidae, Idyanthidae, Latiremidae, Leptastacidae, Louriniidae, Tegastidae and Parastenheliidae with 1 species.

Key words: Taxonomy, Fauna, new record.

Datça-Bozburun Yarımadalarının (Muğla, Turkiye) Mediolittoral
Bölgesinde Kumiçi ve Fital Yaşayan Harpacticoida (Crustacea:
Copepoda) Türleri

Özet: Datça–Bozburun Özel Çevre Koruma bölgesi sahillerinde (mediolittoral bölgede) kumiçi ve fital yaşayan harpaktikoid kopepodları araştırıldı. Toplanan örneklerin incelenmesi sonucunda 17 familyaya ait 41 cins içerisinde 49 tür belirlenmiştir. Teşhis edilen tüm taksonlar çalışma alanından ilk defa kayt edilmektedir. Türkiye’den bildirilmiş denizel harpaktikoit kopepod kayıtları incelendiğinde 4 familya, 15
cins ve 34 türün daha önce Türkiye denizlerinden kayıt edilmediği belirlendi. Tür sayısı bakımından Miraciidae familyası (9 tür) ilk sırada yer alırken bu familyayı 7 tür ile Laophontidae, 5 tür ile Ectinosomatidae, 4 tür ile Ameiridae, Thalestridae ve Tisbidae, 3 tür ile Paramesochridae, 2 tür ile Arenopontiidae ve Canthocamptidae, Harpacticidae, 1 tür ile Cletotidae, Idyanthidae, Latiremidae, Leptastacidae, Louriniidae, Parastenhaliidae ve Tegastidae familyaları takip etmiştir.

Anahtar kelimeler: Taksonomi, Fauna, yeni kayıt.

Tam Metin: PDF