SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Besinin Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Larva ve Pupunun Toplam Lipid, Yağ Asidi Oranlarına ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri

Pelin Üstüner, Leyla Kalyoncu, Abdurrahman Aktümsek

Özet


Özet: Fındık, yerfıstığı, ceviz, badem ve polen gibi farklı besinlerle beslenen Plodia interpunctella
Hübner (Lepidoptera:Pyralidae). larva ve puplarının toplam lipid ve total yağ asidi yüzdeleri ile yağ asidi
bileşimi incelendi. Besin çeşidine göre larvalarda total yağ asidi ve total lipit yüzdelerinde farklılıklar
tespit edildi. Total lipide göre total yağ asidi yüzdesi polen, badem, fındık, ceviz ve yer fıstığı ile beslenen
larvalarda sırası ile %17.39, 13.65, 13.94, 20.31 ve 13.48 olarak bulundu. Bu larvaların oluşturduğu
puplarda ise total lipide göre total yağ asidi yüzdelerinde istatistiki açıdan fark bulunamadı.
Yağ asidi bileşimi gaz kromatografik yöntemle analiz edildi. Besinlerde en yüksek yüzde badem ve
fındıkta oleik asit (C18:1n-9) (%67.42, %80.11), ceviz ve yer fıstığında linoleik asit (C18:2n-6) (%61.16,
%49.78), polende ise %38.19 ile linolenik asit (C18:3n-3) olduğu tespit edildi. Ceviz ve fındık ile
beslenen larvalarda en yüksek yüzde linoleik aside, badem, polen ve yerfıstığı ile beslenen larvalarda ise
oleik aside aitti. Farklı besinle beslenen P. interpunctella puplarında ise polen, badem ve fındık ile
beslenenlerde oleik asit, ceviz ve yerfıstığı ile beslenen puplarda ise en yüksek yüzdenin linoleik aside ait
olduğu belirlendi. Diğer yağ asitleri yüzdelerinde besin tipine göre farklılıklar gözlendi.

Anahtar kelimeler: Plodia interpunctella, total lipid yüzdesi, total yağ asidi yüzdesi, yağ asidi bileşimi,
besin.

The Effects of Food on the Total Lipid, Fatty Acid Ratios and
Fatty Acid Composition of Plodia interpunctella (Hubner)
(Lepidoptera:Pyralidae) Larvae and Pupae

Abstract: Total lipid, total fatty acids and fatty acid composition of Plodia interpunctella Hübner
(Lepidoptera:Pyralidae) larvae and pupae fed by hazelnut, peanut, walnut, almond, and polen were
investigated. Food type-related differences in the ratio of total lipid and fatty acids were observed in
larvae. The ratios of total fatty acids to total lipids also differed in larvae fed with polen , almond,
hazelnut, walnut and peanut and were found as 17.39, 13.65, 13.94, 20.31 and 13.48%, respectively.
However, there were no differences in the ratios of total fatty acids to total lipids in pupae. Gas
chromatographic investigation of the fatty acid composition of food types revealed that the highest ratios
in the foods were oleic acid (C18:1) in almond and hazelnut (67.42 and 80.11%, linoleic acid (C 18:2)
for walnut and peanut (61.16 and 49.78%), linolenic acid (C18:3n-3) in polen (38.19%). Larvae fed by
walnut and hazelnut exhibied the highest ratio of linoleic acid whereas the ratio of oleic acid was the
highest for larvae fed by almond, polen and peanut. In the case of pupae oleic acid had highest ratio when
pupae were fed by polen, almond and hazelnut. However the ratio of linoleic acid exceeded others when
pupae were fed by walnut and peanut. There were also differences in other fatty acid ratios related to food
type.

Key words: Plodia interpunctella, total lipid ratio, total fatty acid ratio, fatty acid composition, diet.

Tam Metin: PDF