SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan Zygoribatula Berlese, 1916 ve Eupelops Ewing, 1917 (Oribatida: Oribatulidae, Phenopelopidae) Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar

Abdulkadir Taşdemir, Elif Sarı, Nusret Ayyıldız

Özet


Özet: Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan, 2005 yılı Mayıs ayından 2007 yılı Mayıs ayına kadar toplanan toprak, döküntü, ağaç kabuğu, yosun ve liken örneklerinden ayıklanan oribatid akarlardan Zygoribatula Berlese, 1916 ve Eupelops Ewing, 1917 cinslerine ait dört tür tespit edilmiştir. Bu türler: Zygoribatula
exilis (Nicolet, 1855), Z. cognata (Oudemans, 1902), Eupelops nepotulus (Berlese, 1916) ve E. acromios (Hermann, 1804)’dur. Bu türler rastlanma sıklığı, türler arası ilişki ve mevsimsel dağılım özellikleri dikkate alınarak ekolojik bakımdan da değerlendirilmiştir. Araştırma alanında elde edilen sonuçlara göre; Z. exilis ve E. acromios “nadir”, Z. cognata “genellikle” ve E. nepotulus “seyrek” olarak bulunan türler olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Zygoribatula, Eupelops, sistematik, ekoloji.

Systematic and ecological investigations on Zygoribatula Berlese,
1916 and Eupelops Ewing, 1917 species (Oribatida: Oribatulidae
Phenopelopidae) from Yozgat Pine Grove National Park

Abstract: Four species belonging to the genera Zygoribatula Berlese, 1916 and Eupelops Ewing, 1917 were determined from the sorted oribatid mites of soil, litter, bark, moss and lichen samples collected from Yozgat Pine Grove National Park between May 2005 and May 2007. These species were Zygoribatula cognata (Oudemans, 1902), Z. exilis (Nicolet, 1855), Eupelops nepotulus (Berlese, 1916) and E. acromios (Hermann, 1804). They were also evaluated ecologically based on species frequency, species association and seasonal distribution. According to the results obtained from the investigation area, the species Z. exilis and E. acromios are referred as “rare species”, the species Z. cognata is referred
as a “common species” and the species E. nepotulus is referred as a “scarce species”.

Key words: Yozgat Pine Grove National Park, Zygoribatula, Eupelops, systematics, ecology.

Tam Metin: PDF