SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

1-20 MeV Enerji Aralığında 230,232Th ve 236,238,239,240,241,242,244Pu Çekirdeklerinin Nötronlarla Oluşturulan Fisyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması

Mustafa Yiğit, Mehmet Emin Korkmaz, Mehtap Günay, Başar Şarer

Özet


Özet: Bu çalışmada, 230,232Th ve 236,238,239,240,241,242,244Pu çekirdeklerinin fisyon tesir kesitleri 1-20 MeV gelme enerjili nötronlar için hesaplandı. Hesaplamalar, tesir kesiti hesaplamalarını farklı modellerle ele
alan ALICE-ASH ve CEM95 bilgisayar programları ile yapıldı. CEM95 ile yapılan hesaplamalarda seviye yoğunluğu parametresinin (IFAM) tüm sistematikleri kullanıldı. ALICE-ASH ile yapılan hesaplamalarda RFRM (Rotation-Finite-Range Model) ve RLDM (Rotation-liquid-Drop Model) modelleri kullanıldı. Hesaplanan fisyon tesir kesitleri Deneysel Nükleer Reaksiyon Veri (Experimental Nuclear Reaction Data-EXFOR) kütüphanesinden elde edilen deneysel değerlerle karşılaştırıldı.

Anahtar kelimeler: Seviye yoğunluğu parametresi, fisyon tesir kesiti, fisyon engeli

The Calculation of the Neutron-Induced Fission Cross Sections of
230,232th and 236,238,239,240,241,242,244Pu Nuclei in the Energy Range 1-20 MeV

Abstract: In this study, fission cross section of 230,232Th ve 236,238,239,240,241,242,244Pu nuclei have been carried out in the 1-20 MeV incident energy neutrons. ALICE-ASH and CEM95 computer programs was used for calculations. In CEM95 calculations, all sistematics of level density parameters (IFAM) was used. In ALICE-ASH calculations, RFRM (Rotation-Finite-Range Model) and RLDM (Rotation-liquid- Drop Model) was used. The calculated fission cross section was compared with the experimental data taken from the Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR).

Key words: Level density parameter, fission cross section, fission barrier

Tam Metin: PDF