SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Türk Hızlandırıcı Merkezi Infrared Serbest Elektron Lazer Laboratuarı için Kontrol Sistemi

Emre Eroğlu, İlhan Tapan, Suat Özkorucuklu

Özet


Özet: Bu çalışmada, Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) infrared serbest elektron lazer (IR-SEL) laboratuarında kullanılması düşünülen EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) kontrol sistemi yazılımı tanıtılmıştır. IR-SEL laboratuarında EPICS yazılımı kullanılarak, SEL’ in üretiminden kullanıcı istasyonlarına kadar olan tüm alt birimlerin kontrolü sağlanabilmektedir. THM IR SEL laboratuarı için, doğrusal elektron hızlandırıcı (e-linak) sisteminde demet akımı ve konumu kaynaktan dump edilene kadar çeşitli noktalarda EPICS yazılımı kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Laboratuar kontrol sistemi, EPICS, e-linak kontrol

Control System for Turkish Accelerator Center Infrared Free
Electron Laser Laboratory

Abstract: In this work, EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) program chosen for the control system of the Turkish Accelerator Center (TAC) infrared free electron laser (IR-FEL) laboratory has been introduced. By using EPICS program, the control of all sub systems can be provided
from SEL production phase to the user stations in IR-FEL laboratories. Beam current and position in a linear electron accelerator (e-linac) system for TAC IR-FEL laboratory have been investigated from source to dump by using EPICS program.

Key words: Laboratory control system, EPICS, e-linac control

Tam Metin: PDF