SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Dikdörtgenler Prizması İçerisindeki Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketleri ve Doğal Konveksiyon Hareketlerinin İncelenmesi

Ramazan Selver, Ela Katı

Özet


Özet: Çalışmamızda, karşılıklı iki dikey duvarı soğutulmuş, diğer duvarları ve tabanı yalıtılmış olan dikdörtgenler prizması şeklindeki konfigürasyon içerisindeki yüksek Prandtl sayısına sahip (viskozitesi 5 cSt olan silikon yağı) akışkanın farklı yerçekimi vektörü değerlerinde (mikro (μg ) ve normal (1g)
yerçekimi vektörü ) kararlı haldeki yüzey gerilim hareketleri ve bu yüzey gerilim hareketleri üzerine tesir eden doğal konveksiyon hareketleri Fluent Programı yardımıyla nümerik olarak 2 boyutlu incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Yüzey gerilimli konveksiyon, doğal konveksiyon, Fluent programı, dikdörtgenler prizması, akım çizgileri, normal ve mikro yerçekimi vektörü.

Investigation of Thermocapillary and Natural Convection Flow in
Rectangular Container

Abstract: In our study, steady state combined thermocapillary and natural convection flow in high Prandtl number fluid ( 5 cSt silicone oil) configuration under various gravity level (microgravity (μg ) and normal gravity (1g)) effects have been investigated numerically 2-D by Fluent CFD program.

Key words: Thermocapillary convection, natural convection, Fluent program, rectangular container, streamlines, microgravity (μg ), normal gravity (1g)

Tam Metin: PDF