SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

On Orlicz Difference Sequence Spaces

Hemen Dutta

Özet


Abstract: The main aim of this article is to generalize the famous Orlicz sequence space by using difference operators and a sequence of non-zero scalars and investigate some topological structure relevant to this generalized space.

Key words: Difference sequence space, multiplier sequence space, Orlicz function, AK-BK space, topological isomorphism and Köthe-Toeplitz dual.

Orlicz Fark Dizi Uzayları Üzerine

Özet: Bu makalenin amacı, sıfırdan farklı skalerlerden oluşan bir diziyi ve fark operatörlerini kullanarak
Orlicz dizi uzaylarını genelleştirmek ve bu yeni tanımladığımız uzayın topolojik yapısını incelemektir.

Anahtar kelimeler: Fark dizi uzayı, çok indisli dizi uzayı, Orlicz fonksiyonu, AK-BK uzayı, toplojik izomorfizm, Köthe-Toeplitz duali.

Tam Metin: PDF