SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

On an Extension of the Exponential and Weibull Distributions

Salih Çelebioğlu

Özet


Abstract: In this study, the Poisson distribution is used to add a new parameter to the exponential and Weibull distributions, and some results on survival distributions of the new extended distributions are given.

Key words: Survival function, exponential, Weibull and Poisson distributions.

Üstel ve Weibull Dağılımlarının Bir Genişletmesi Üzerine
Özet: Bu çalışmada Poisson dağılımı, üstel ve Weibull dağılımlarına yeni bir parametre eklenmesi amacıyla kullanılmış ve yeni genişletilen dağılımların sağkalım fonksiyonuna ilişkin bazı sonuçlara yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sağkalım fonksiyonu, üstel, Weibull ve Poisson dağılımları.

Tam Metin: PDF