SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

On Fuzzy δ-I-Open Sets and Decomposition of Fuzzy α-I-continuity

Şaziye Yüksel, Eser Gürsel Çaylak, Ahu Açıkgöz

Özet


Abstract: We introduce the notions of fuzzy δ-I-open sets and fuzzy semi δ-I-continuos functions in fuzzy ideal topological space and investigate some of their properties. Additionaly, we obtain decompositions of fuzzy semi-I-continuous functions and fuzzy α-I-continuous functions by using fuzzy δ-I-open sets.

Key words: Fuzzy δ-I-open sets, fuzzy semi δ-I-continuity, fuzzy α-I-continuity

Bulanık Delta-I-Açık Kümeler ve Bulanık Alfa-I-Sürekliliğin
Dağılımı Üzerine

Özet: Bulanık ideal topolojik uzaylarda bulanık delta-I-açık küme ve bulanık yarı delta-I-sürekli fonksiyon kavramlarını tanımladık ve bunların bazı özelliklerini araştırdık. Ayrıca, bulanık delta-I-açık kümeleri kullanarak bulanık alfa-I-sürekli ve bulanık yarı-I-sürekli fonksiyonların ayrışımını elde ettik.
Anahtar kelimeler: Bulanık delta-I-açık kümeler, bulanık yarı delta-I-süreklilik, bulanık alfa-I- süreklilik

Tam Metin: PDF