SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

3,4,5-trimetilpirazolün Sentezi. 100K’de Tek Kristal X-Işınları Yapısı ve Termal Özellikleri

Raif Kurtaran, Çiğdem Hopa, Mahir Alkan, Hülya Kara

Özet


Özet: 3,4,5-tirmetilpirazol (tmp) bileşiğinin X-ışınları moleküler yapısı 100 K’de tayin edildi. Bileşik N-H protonları ile katemer yapı oluşturacak şekilde kristallenir. Termal davranışları diferansiyel termal analiz ve termogravimetrik analiz ile incelendi. Ayrıca karakterizasyonda elementel analiz, IR, UV-vis spektroskopisi, 1H-NMR ve 13C-NMR yöntemlerinden faydalanıldı.

Anahtar kelimeler: 3,4,5-trimetilpirazol, tek kristal X-ışınları analizi, termal analiz, katemer

Synthesis of 3,4,5-trimethylpyrazole. Single Crystal X-ray Molecular Structure at 100 K and Thermal Behaviour

The X-ray molecular structure of 3,4,5-trimethylpyrazole (tmp) at 100 K has been determineted. The compound cyristallizes as a catemer with the N-H protons located. The thermal behaviour of the compound was investigated by diferantial thermal analysis and thermogravimetry. Additionally, compound also characterized by elementel analysis, IR, UV-vis spectroscopy, 1H-NMR and 13C-NMR.

Key words: 3,4,5-trimethylpyrazole, single crystal X-ray analysis, thermal analysis, catemer

Tam Metin: PDF