SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Investigation of Proton Emission Spectra of Some Nuclear Reactor Materials for (p,xp) Reactions

Aynur Tatar, Eyyup Tel

Özet


Proton-emission spectra produced by (p,xp) reactions for some nuclear reactor and particle accelerator material 56Fe and 60Ni target nuclei have been investigated by a proton beam up to 50 MeV. In these calculations, the pre-equilibrium effects have been investigated. The calculated results are compared with the experimental data taken from literature.

Key words: (p,xp) reactions, Weisskopf-Ewing model, Full- Exciton model

Bazı Nükleer Reaktör Materyallerinin (p,xp) Reaksiyonlarının Proton Yayınım Spektrumunun İncelenmesi

Parçacık hızlandırıcıları ve nükleer reaktör materyallerinden olan 56Fe ve 60Ni hedefler ile enerjileri 50 MeV’e kadar olan proton demetlerinden elde edilen proton-yayınım spetrumları incelendi. Bu hesaplamalarda denge öncesi etkiler araştırıldı. Hesaplama sonuçları literatürden elde edilen deneysel sonuçlarla karşılaştırıldı.

Anahtar kelimeler: (p,xp) reaksiyonları, Weisskopf-Ewing model, Full Exciton model

Tam Metin: PDF