SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

ISPARTA YÖRESİ ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] MEŞCERELERİNDE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

Serdar CARUS

Özet


Özet: Bu çalışmada, Isparta yöresindeki doğal Anadolu karaçamı [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] meşcereleri için hacim, ağaç sayısı, göğüs yüzeyi, orta çap ve orta boy gibi meşcere özelliklerinin, meşcere yaşı, bonitet ve sıklık derecesine göre değişimi incelenmiştir. Veriler, 30 örnek alandan elde edilmiştir. Örneklenen meşcerelerin yaşları 45-150, bonitet sınıfları I-V ve sıklık dereceleri ise 3.56-11.45 arasında değişmektedir. Düzenlenen regresyon modelleri ile meşcere yaşı, bonitet endeksi ve sıklık derecelerinin fonksiyonu olarak meşcereye ilişkin hacim elemanları tahmin edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlar; temel büyüme yasaları ve literatür bilgileri ile uyumlu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Büyüme modeli, yaş, bonitet sınıfı, sıklık derecesi


GROWTH CHARACTERISTICS FOR ANATOLIAN BLACK PINE [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] STANDS IN ISPARTA REGION

Abstract: In this study, stand volume, number of trees, basal area, mean diameter and mean height of Anatolian black pine [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] were investigated which are changed based on the stand age, site index and density degree in Isparta region. The data are obtained from 30 sample plots gathered. Stand ages are ranged between 45-150, site index between I-V and density degree varied from 3.56 to 11.45. The volume components of stand can be estimated by regression models been functions of stand age, site index and density degree. The results were in agreement with the known rules and laws.

Key words: Growth modelling, age, site quality, density degree

Tam Metin: PDF