SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMLERDE TAVUK (Gallus Gallus Domestica) GİZZARD (MUSKULER MİDE)’INDA SEROTONİN (5-HT) SALGILAYAN HÜCRELERİN MUKOZAL LOKALİZASYONLARI

Kenan ÇINAR

Özet


Özet: Serotonin immunoreaktif hücreler, inkübasyonun 12. gününde gizzard lamina epiteliyalis (I. epiteliyalis)’inde az sayıda gözlendi. İnkübasyonun 14, 15, 18, 19 ve 20. günlerinde I. epiteliyalis’te lokalize olan serotonin immunoreaktif hücre sayısında inkübasyonun diğer günlerine göre artış saptandı. Bezlerde ise serotonin immunoreaktif hücrelere ilk kez inkübasyonun 14. gününde az sayıda rastlandı. İnkübasyonun 16. gününde bezlerde bulunan immunoreaktif hücre sayısında azalma gözlenirken, inkübasyonun 17-21. günleri ile yeni doğanlarda bu hücreler tespit edilemedi. İnkübasyonun 21. gününde ve yumurtadan yeni çıkan civciv gizzard I. epiteliyalis’inde de bu hücrelere rastlanmadı. Bir haftalık civciv gizzard I. epiteliyalis ve bezlerinde bulunan immunoreaktif hücre sayısında artış belirlenirken, erişkin gizzard’ında bu hücreler gözlenmedi.

Anahtar kelimeler: Gizzard, serotonin, immunohistokimya, Gallus gallus domestica


MUCOSAL LOCALIZATIONS OF CELLS THAT SECRETE SEROTONIN (5-HT) IN GIZZARD (MUSCULAR STOMACH) IN CHICKEN (GALLUS GALLUS DOMESTICA) DURING THE PRENATAL AND POSTNATAL PERIODS

Abstract: A few serotonin immunoreactive cells were seen in Lamina epitelialis (I. epitelialis) of gizzard at 12th day of incubation. It was observed that the number of serotonin immunoreactive cells that localize in I. epitelialis at 14th, 15th, 18th, 19th and 20th days of incubation increased as compared to the other days of incubation. First serotonin immunoreactive cells were detected at few numbers in glands at 14th day of incubation. As the numbers of cells decreased in glands at 16th, these cells weren’t observed at 17th day of incubation and newborn chick. These cells weren’t seen in I. epitelialis of gizzard at 21th and newborn chick. The number of cells increased in I. epitelialis and glands of gizzard in a-week-old chick, while these cells weren’t seen in adult gizzard.

Key words: Gizzard, serotonin, immunohistochemistry, Gallus gallus domestica

Tam Metin: PDF