SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

EFFECTS OF 24-EPIBRASSINOLIDE ON SALINITY STRESS INDUCED INHIBITION OF SEED GERMINATION, SEEDLING GROWTH AND LEAF ANATOMY OF BARLEY

Semra KILIÇ

Özet


Abstract: Amelioration of the inhibitory effect of salt stress (0.0, 0.30, 0.35 molal) on seed germination, seedling growth and leaf anatomy of barley (Hordeum vulgare L. cv. Bülbül 89) by infusing of 3 µM 24-epibrassinolide (EBR) to the seeds presowing for 24 hours was investigated. EBR pretreatment was found to be successful in ameliorating of the inhibitory effects of salt stress on final germination percentage, radicle elongation and fresh weight, while it observed to be unsuccessful on final coleoptile percentage and elongation. Besides, EBR pretreatment was mostly determined to have a succesful performance in ameliorating of the inhibitory effects of 0.30 and particularly 0.35 m salinity on leaf anatomy of barley seedlings.

Key words: Barley, brassinosteroids, leaf anatomy, salt stress, seed germination, seedling growth


ARPANIN TOHUM ÇİMLENMESİ, FİDE BÜYÜMESİ VE YAPRAK ANATOMİSİNİN TUZ STRESİ TEŞVİKLİ İNHİBİSYONU ÜZERİNE 24-EPİBRASSİNOLİT’İN ETKİLERİ

Özet: Arpanın (Hordeum vulgare L. var. Bülbül 89) tohum çimlenmesi, fide büyümesi ve yaprak anatomisi üzerindeki tuz stresinin (0.0, 0.30, 0.35 molal) engelleyici etkisinin 3 µM 24-epibrassinolit’in (EBR) ekim öncesi tohumlara 24 saat infüzyonu vasıtası ile iyileştirilmesi araştırılmıştır. EBR ön muamelesi nihai çimlenme yüzdesi, radikula uzaması ve taze ağırlık üzerinde tuz stresinin engelleyici etkisini iyileştirmede başarılı olurken, nihai koleoptil yüzdesi ve uzaması üzerinde başarısız olduğu gözlenmiştir. Ayrıca EBR ön muamelesinin arpa fidelerinin yaprak anatomisi üzerinde 0.30 ve özellikle de 0.35 m tuzluluğun engelleyici etkisini iyileştirmede çoğunlukla başarılı bir performansa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Arpa, brassinosteroitler, yaprak anatomisi, tuz stresi, tohum çimlenmesi, fide büyümesi

Tam Metin: PDF