SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

EFFECTS OF SOME PLANT GROWTH REGULATORS ON JASMONIC ACID INDUCED INHIBITION OF SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF BARLEY

Kürşat ÇAVUŞOĞLU

Özet


Abstract: The effects of gibberellic acid, kinetin, benzyladenine, ethylene, 24-epibrassinolide and polyamines (spermine, spermidine, putrescine, cadaverine) on jasmonic acid inhibition of seed germination and seedling growth of barley were studied. All of the plant growth regulators studied were determined to have a succesful performance in reversing of the inhibitory effects of jasmonic acid on the seed germination and seedling growth. Moreover, the above mentioned growth regulators overcame the inhibitory effect of JA on the percentages of germination and coleoptile emergence in the same ratio, while GA3 was the most successful hormone on the fresh weight and radicle and coleoptile elongation in comparison with the other growth regulators.

Key words: Barley, jasmonic acid, plant growth regulator, seed germination, seedling growth


ARPANIN TOHUM ÇİMLENMESİ VE FİDE BÜYÜMESİNİN JASMONİK ASİT TEŞVİKLİ İNHİBİSYONU ÜZERİNE BAZI BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN ETKİLERİ

Özet: Arpanın tohum çimlenmesi ve fide büyümesinin jasmonik asit inhibisyonu üzerine gibberellik asit, kinetin, benziladenin, etilen, 24-epibrassinolit ve poliaminlerin (spermin, spermidin, putressin, kadaverin) etkileri araştırılmıştır. Çalışılan bitki büyüme düzenleyicilerinin tümünün tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerinde jasmonik asitin engelleyici etkisini tersine çevirmede başarılı bir performansa sahip oldukları belirlenmiştir. Dahası, yukarıda sözü edilen büyüme düzenleyicileri çimlenme ve koleoptil çıkış yüzdeleri üzerinde aynı oranda etkili olurken, taze ağırlık ve radikula ve koleoptil uzaması üzerinde diğer büyüme düzenleyicileri ile karşılaştırıldığında en başarılı hormon GA3 olmuştur.

Anahtar kelimeler: Arpa, jasmonik asit, bitki büyüme düzenleyicisi, tohum çimlenmesi, fide büyümesi

Tam Metin: PDF