SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

SOME CLADOCERAN SPECIES FROM TURKISH INLAND WATERS

Murat KAYA

Özet


Abstract: Some cladoceran species in Turkish inland waters were investigated taxonomically. Thirteen taxa of Cladocera were identified from 11 different freshwater bodies. Although some specimens were contracted, some taxonomically important parts of 10 cladoceran species could be drawn.

Key words: Daphnia, Cladocera, taxonomy, Turkey


TÜRKİYE İÇ SULARINDAN BAZI KLADOSERA TÜRLERİ

Özet: Türkiye iç sularındaki bazı kladoser türleri taksonomik olarak araştırıldı. 11 farklı tatlısu bölgesinden 13 kladoser türü teşhis edildi. Bazı türlerin büzülmesine rağmen, 10 kladoser türünün taksonomik açıdan önemli bölgelerinin çizimleri yapıldı.

Anahtar kelimeler: Daphnia, Kladosera, taksonomi, Türkiye

Tam Metin: PDF