SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

TAC PROTON HIZLANDIRICISININ LINAC ALTERNATİFİ İÇİN DTL SİMÜLASYONU

Abdullatif ÇALIŞKAN

Özet


Özet: Türk Hızlandırıcı Merkezi(TAC) önerisinin içerik dizayn raporu geçmiş yıllarda tamamlandı. Projenin teknik dizayn raporunun ise, önümüzdeki üç yılda yazılması planlanmaktadır. TAC projesinin 1-5 GeV’lik proton hızlandırıcısı kısmı bir sonraki aşamada kurulacaktır. Ön hızlandırıcı olarak tasarlanan p-linac; 3-5 MeV’lik radyofrekans kuadrupol linak (RFQ), 50-100 MeV’lik doğrusal sürüklenme tüpü (DTL) ve 100-300 MeV’lik birleştirilmiş kaviteli doğrusal sürüklenme tüpü (CCDTL) aşamalarından oluşur. Süperiletken kavitelerin kullanılıp kullanılmayacağına ise daha sonra karar verilecektir. Bu çalışmada, DTL hızlandırıcısının dizaynı için simülasyon çalışmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal Proton hızlandırıcısı, IS, RFQ, DTL, CCDTL, SC


DTL SIMULATION FOR LINAC ALTERNATIVE OF TAC
PROTON ACCELERATOR

Abstract: Conceptual Design Report of the Turkic Accelerator Center (TAC) proposal was recently completed. It is planned that the Tecnical Design Report of the TAC will have been written in the next three years. 1-5 GeV proton accelerator part of the Turkic Accelerator Center (TAC) project will be constructed in the next stage. The proton linac as a preaccelerator consists of 3-5 MeV radio-frequency quadrupole linac (RFQ), a 50-100 MeV drift tube linac (DTL) and a 100-300 MeV coupled-cavity drift tube linac (CCDTL). It will be decided in next years that whether superconducting cavities are used. In this study, a DTL accelelator was designed by using simulation codes.

Keywords: Proton Linac, IS, RFQ, DTL, CCDTL, SC

Tam Metin: PDF