SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

CEVA, MENELAUS AND STEWART THEOREMS FOR GEODESIC TRIANGLES ON THE HYPERBOLIC UNIT SPHERE

Mehmet ÖNDER

Özet


Abstract: In this study, we give Ceva, Menelaus and Stewart Theorems for geodesic triangles on the hyperbolic unit sphere .

Keywords: Geodesic triangle, Lorentz space, timelike vector.

HİPERBOLİK BİRİM KÜRESİ ÜZERİNDEKİ GEODEZİK ÜÇGENLER İÇİN CEVA, MENELAUS VE STEWART TEOREMLERİ

Özet: Bu çalışmada hiperbolik birim küresi üzerindeki geodezik üçgenler için Ceva, Menelaus ve Stewart teoremleri verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geodezik üçgen, Lorentz uzayı, timelike vector.

Tam Metin: PDF