SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

BAFRA BALIK GÖLÜ’NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)’NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Derya BOSTANCI

Özet


Özet: Bu çalışmada, Bafra Balık Gölü’ndeki Havuz balığının (Carassius gibelio) kondisyon faktörü ve boy-ağırlık ilişkisini belirlemek amacıyla, Ocak 2000-Eylül 2002 tarihleri arasında aylık olarak örneklenen 173 birey incelenmiştir. Populasyonda 168 ♀ (% 97.11), 5 ♂ (% 2.89) birey bulunmaktadır. Populasyonun çatal boy dağılımı 16.9-30 cm arasında, ağırlık dağılımı ise 125-730 g arasında değişmiş, boy-ağırlık ilişkisi W = 0.0265 L2,978 olarak hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü ise 1.976–3.776 arasında değişmiş ve ortalama kondisyon faktörü 2.494±0.018 olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Carassius gibelio, Kondisyon faktörü, Boy-ağırlık ilişkisi, Bafra Balık Gölü


DETERMINATION OF CONDITION FACTOR AND LENGTH-WEİGHT RELATIONSHIP OF THE CRUCIAN CARP, Carassıus gıbelıo (BLOCH, 1782) INHABITING BAFRA FISH LAKE

Abstract: In this study, it is examined the crucian carp (Carassius gibelio) which is captured by montly sampling during the period of January 2000 to September 2002 in the Bafra Fish Lake to investigate for the condition factor and length-weight relationship. There are 168 ♀ (% 97.11), 5 ♂ (% 2.89) specimens in the population. The fork length distribution from 16.9 to 30 cm and weight varied between of 125 to 730 g; length-weight relationship was calculated as W = 0.0265 L2.978. Condition factors varied from 1.976 to 3.776 and the mean condition factors were determined as 2.494±0.018.

Key words: Carassius gibelio, Condition factor, Length-weight relationship, Bafra Fish Lake

Tam Metin: PDF