SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

TUZLU (NaCI) KOŞULLAR ALTINDAKİ TOHUM ÇİMLENMESİ, FİDE BÜYÜMESİ VE YAPRAK ANATOMİSİ ÜZERİNE TRİAKONTANOL ÖN UYGULAMASININ ETKİLERİ

Kürşat ÇAVUŞOĞLU

Özet


Özet: Bu çalışmada, tuzlu koşullar altında arpanın tohum çimlenmesi, fide büyümesi ve yaprak anatomisi üzerine triakontanol ön uygulamasının etkileri araştırılmıştır. Triakontanol ön uygulaması tuz stresinin çimlenme yüzdesi, radikula uzaması ve taze ağırlık üzerindeki engelleyici etkisini kısmen hafifletebilmesine karşın, koleoptil yüzdesi ve uzaması üzerinde etkisiz olmuştur. Ayrıca, triakontanol ön muamelesinin tuzlu koşullar altında büyütülen arpa fidelerinin yaprak anatomisi parametreleri üzerinde farklı derecelerde etkili olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Arpa, fide büyümesi, tohum çimlenmesi, triakontanol, tuz stresi, yaprak anatomisi
EFFECTS OF TRIACONTANOL PRETREATMENT ON SEED GERMINATION, SEEDLING GROWTH AND LEAF ANATOMY UNDER SALINE (NaCI) CONDITIONS
Abstract: Effects of triacontanol pretreatment on seed germination, seedling growth and leaf anatomy of barley under saline conditions were investigated in this study. Although, triacontanol pretreatment partly alleviated the preventive effect of salt stress on the germination percentage, radicle elongation and fresh weight, it had no effect on the coleoptile percentage and elongation. However, it was determined that triacontanol pretreatment affected in different degrees on parameters of leaf anatomy of barley seedlings grown under saline conditions, and this difference was statistically important.
Key words: Barley, seedling growth, seed germination, triacontanol, salt stress, leaf anatomy

Tam Metin: PDF