SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

Mehmet Faruk GÜRBÜZ

Özet


Özet: Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) da ortamın bağıl nemine bağlı olarak, yumurta verimi-açılımı ve larval gelişim süresi araştırılmıştır. Denemeler % 55 ve % 65 bağıl nem ve 25±2°C sıcaklıkta 12 saatlik fotoperiyot uyarlanan laboratuar şartlarında yapılmıştır. Belirtilen sıcaklık derecesinde % 55 bağıl nemde ortalama yumurta sayısı 476, yumurta açılım oranı % 54.21, ayni değerler % 65 bağıl nemde sırasıyla 565 ve % 60 olarak tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pimpla turionellae L., Galleria mellonella L. Yumurta Verimi-Açılımı, Bağıl nem
EFFECT OF RELATIVE HUMUDITY ON EGG EFFICIENCY, OPENING AND LARVAL DEVELOPMENT PERIOD OF PIMPLA TURIONELLAE L.
Abstract: The egg efficiency-opening and development period of larval of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) in the host Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) was investigated as related to relative humudity of the environment. Studies were carried out under the continuously illuminated laboratory conditions 12 W. Fluorescent bulbs at 25±2°C temperature and 55 % and 65 % relative humudity. At the mentioned tempretaure level and at 55 % relative humidity level, average egg number was stated as 476, the egg opening rate as 54.21 %. The same values were successively determined as 565 and 60 % at the level of 65 % relative humidity.
Key words: Pimpla turionellae L., Galleria mellonella L., The egg yield –opening, Relative Humidity

Tam Metin: PDF