SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

THE CALCULATIONS OF (P,XN) REACTIONS CROSS SECTIONS OF 203, 205Tl TARGET NUCLEI BY USING PROTON CYCLOTRON

Abdullah AYDIN

Özet


Abstract: In this study, the new calculations on the excitation functions of 203Tl(p,2n)202Pb, 203Tl(p,3n)201Pb, 203Tl(p,4n)200Pb, 205Tl(p,2n)204Pb, 205Tl(p,3n)203Pb and 205Tl(p,4n)202Pb reactions have been carried out in the 5-70 MeV incident proton energy range. In these calculations, the pre-equilibrium effects have been investigated. The pre-equilibrium calculations involve hybrid model, geometry dependent hybrid model and the cascade exciton model. The calculated results are compared with the experimental data taken from the literature.
Key words: 203, 205Tl, Pre-equilibrium reactions, Exciton model, Proton cyclotron
PROTON SİKLOTRONU KULLANARAK 203, 205Tl HEDEF ÇEKİRDEKLERİNİN (P,XN) REAKSİYON TESİR KESİTLERİNİN HESAPLANMASI
Özet: Bu çalışmada, 5-70 MeV proton gelme enerji aralığında; 203Tl(p,2n)202Pb, 203Tl(p,3n)201Pb, 203Tl(p,4n)200Pb, 205Tl(p,2n)204Pb, 205Tl(p,3n)203Pb ve 205Tl(p,4n)202Pb reaksiyonlarının uyarılma fonksiyonlarının yeni hesaplamaları yapılmıştır. Bu hesaplamalarda, denge-öncesi etkiler incelenmiştir. Denge öncesi hesaplamalar için; hibrid model, geometri bağımlı hibrid model ve cascade exciton model kullanılmıştır. Hesaplanan sonuçlar literatürden alınan deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: 203, 205Tl, Denge-öncesi reaksiyonlar, Exciton model, Proton siklotronu,

Tam Metin: PDF