SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

THE PROPERTIES OF THE GROUND STATE OF THE 208Pb AND 209Bi NUCLEI USED ON THE ACCELERATOR DRIVEN SYSTEMS

Eyüp TEL

Özet


Abstract: In this study, by using Hartree-Fock method with an effective nucleon-nucleon Skyrme interactions rms nuclear charge radii, rms nuclear mass radii, rms nuclear proton, neutron radii and neutron skin thickness were calculated for the natPb isotopes and 209Bi. The proton and neutron densities were calculated by using Skyrme interactions with SI, SIII, SIV, T3, SKM and SKM* force parameters. The nuclear ground-state properties for the natPb isotopes and 209Bi nuclei are calculated. The calculated results have been compared with the experimental and theoretical results of other researchers.
Keywords: ADS systems, Skyrme force, Hartree-Fock method, charge radii, neutron density, level density parameter.
HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLERDE KULLANILAN 208Pb ve 209Bi ÇEKİRDEKLERİNİN TABAN DURUMU ÖZELLİKLERİ
Özet: Bu çalışmada; efektif çekirdek-çekirdek Skyrme etkileşmeli Hartree-Fock metodunu kullanarak, natPb izotopları ve 209Bi nin rms nükleer yük yarıçapları, rms nükleer kütle yarıçapları, rms nükleer proton, nötron yarıçapları ve nötron kabuk kalınlıkları hesaplandı. Proton ve nötron yoğunlukları hesaplamalarında SI, SIII, SIV, T3, SKM ve SKM* Skyrme etkileşim kuvvet parametreleri kullanıldı. natPb izotopları ve 209Bi çekirdeklerinin taban durumu özellikleri hesaplandı. Hesaplanan sonuçlar diğer araştırmacıların deneysel ve teorik sonuçlarıyla karşılaştırıldı.
Anahtar kelimeler: ADS sistemleri, Skyrme kuvveti, Hartree-Fock metodu, yük yarıçapı, nötron yoğunluğu, yüzey yoğunluk parametresi

Tam Metin: PDF