SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

ADHESIVE AND ANTICORROSIVE POLYMERIC COATINGS OBTAINED FROM POLYBENZAZOLES (PBI and PBO)

İlkay ÖZAYTEKİN

Özet


Abstract: In this study, polybenzimidazole and polybenzoxazole having high molecular weights were prepared with 3,3'-diaminobenzidine, 1,2,4,5-tetraaminobenzene or 3,3'-dihydroxybenzidine and various dihydroxamoyl chloride. The characterization of polymers was performed with the assistance of the analyses of inherent viscosity, FT-IR and the elemental analysis. Moreover, the adhesion properties and the resistance properties against corrosion were examined for the synthesized polymers. The effects upon adhesion and anticorrosion properties of polymers due to the presence of terminal functional groups (CCl=NOH, NH2) or the functional groups of main chain (-C=N-, -C=NH-, -C-O-, -S-S-, -O-) bonded to the structure of the polybenzazoles were determined.
Key words: Polybenzoxazole, Polybenzimidazole, Coating.
POLİBENZAZOLLERDEN ELDE EDİLEN ADHESİF VE ANTİKORROZİF KAPLAMALAR (PBI ve PBO)
Özet: Bu çalışmada yüksek molekül ağırlığına sahip polibenzimidazol ve polibenzoksazoller 3,3'-diaminobenzidin, 1,2,4,5-tetraaminobenzen veya 3,3'-dihidroksibenzidin ile çeşitli dihidroksamoil klorur bilesiklerinden sentezlendi. Polimerlerin karakterizasyonu, logaritmik viskozite sayısı, elemental analiz ve FT-IR analizleri ile belirlendi. Bununla birlikte sentezlenen polimerlerin adhezyon özellikleri ve korozyona karşı dayanıklılık özellikleri incelendi. Polimerlerin adhezyon ve antikorozyon özelliklerine, polibenzazollerin yapısında bulunan asıl zincirdeki fonksiyonel grupların (-C=N-, -C=NH-, -C-O-, -S-S-, -O-) veya polimerin uc fonksiyonel gruplarının (CCl=NOH, NH2) etkileri belirlendi.
Anahtar kelimeler: Polibenzoksazol, Polibenzimidazol, Kaplama

Tam Metin: PDF