SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

SAMSUN YÖRESİNDE VE MISIR ÜLKESİNDE YETİŞTİRİLEN ÇÖREKOTU (Nigella sativa L.) TOHUMLARININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Yakup KAR

Özet


Özet: Yağlı besin maddelerinde ve canlı organizmada bulunan doymamış yağ asitlerinin serbest radikaller ile tepkimesi sonucu meydana gelen otooksidasyon; hem yağlı besin maddelerin raf ömrünün azalmasına hem de canlı organizmada erken yaşlanmaya ve birçok ölümcül hastalığın (kanser, kalp, damar vb.) daha hızlı ilerlemesine neden olmaktadır. Günümüzde bu olumsuz etkileri azaltmak için yağlı besinlere antioksidan olarak genellikle BHA (Bütillenmişhidroksianisol), BHT (Bütillenmişhidroksitoluen) gibi fenolik yapıdaki maddeler katılmaktadır. Ancak son yıllarda, bu maddelerin kansorojenik etkiye sahip olduğu yönündeki olumsuz açıklamalar, tüketicileri daha çok doğal antioksidan katkılı ürünler kullanmaya yönlendirmiştir. Bu çalışmada, Folin-Ciocalteau (toplam fenolik içerik), DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikal süpürme etkisi) ve İndirgeme kapasitesi (Fe+3’ü Fe+2’ye indirgeme) gibi metotlar kullanılarak, Samsun ve Mısır kökenli çörekotu tohumlarının antioksidan kapasiteleri incelendi. Sonuç olarak, her iki çörekotu tohumununda sentetik antioksidanlara kıyasla daha iyi aktiviteye gösterdikleri ve elde edilen sonuçların literatürle uyum içinde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Antioksidan, Çörekotu, Dpph metot, Folin-Ciocalteau metot

INVESTIGATION OF BLACK CUMIN (Nigella sativa L.) SEEDS CULTIVATED IN REGION SAMSUN AND COUNTRY OF EGYPT IN TERMS OF ANTIOXIDANT ACTIVITY
Abstract: The autooxidation occurred at resulting of the reaction of free radicals with unsaturated fatty acids in living organisms has caused both the reducing of shelf life of foodstuff and to get old early in living organism and to gain speed the progression of many fatal illness such as cancer, heart, blood vessel, etc. In recent years, to reduce these negative effects, generally synthetic antioxidant compounds, which are BHA (Butylated hydroxyanisole) and BHT (Butylated hydroxytoluene) being in the structure of phenolic compounds, have been added into oily foods. However, the negative explanations about these compounds having the cancerogenic effects have directed consumers to use the yields including natural antioxidant. In this study, antioxidant capacities of black cumin seeds cultivated in the different regions such as Samsun and Egypt were investigated by using the various methods related to antioxidant capacity such as Folin-Ciocalteu, DPPH and reducing power. In conclusion, it was determined that these seeds owned a good antioxidant activity and the results obtained agreed with literature.
Key words: Antioxidant, Black cumin (Nigella sativa L.), DPPH method, Folin-Ciocalteau method

Tam Metin: PDF