SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

RİJİT ZEMİN ÜZERİNE OTURMUŞ ÖNGERİLMELİ PLAĞIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM PROBLEMİNİN SONLU ELEMAN MODELLENMESİ

Mustafa ERÖZ

Özet


Özet: Rijit yarı-düzlem üzerine oturmuş öngerilmeli şerit plağın zorlanmış titreşim probleminin üç boyutlu doğrusallaştırılmış elastodinamik teorisi çerçevesinde matematik formülasyonu verilmiştir. Bu formülasyona karşılık gelen sınır-değer probleminin varyasyonel ifadesi oluşturulmuştur. Bu ifadede yer alan fonksiyonelin birinci varyasyonunun sıfıra eşitliğinden -virtüel iş prensibi esasında uygun denklem ve sınır koşullarının elde edilmesi ispat edilmiştir. Daha sonra bu koşullardan yararlanılarak şerit levhanın kapsadığı bölge sonlu elemanlara bölünerek problemin sonlu eleman ( SE ) modellemesi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler. Elastodinamik denklemleri; Ön gerilme; Harmonik yük; Zorlanmış titreşim; Sonlu elemanlar yöntemi.
Mathematics Subject Classifications (2000): 35A15, 65N30

Tam Metin: PDF