SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

İSTATİSTİĞİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI

Nurcan TEMİZ

Özet


Özet: Bilgi sistemleri, organizasyonların yönetimsel fonksiyonlarını desteklemek amacı ile bilgiyi toplayan, depolayan, üreten ve dağıtan sistemlerdir. Bu sistemlerde amaç, planlama, araştırma ve yönetim fonksiyonlarında kullanıcının karar verme yeteneğini arttırmak ve neden ve niçinler ile en doğru kararı vermesine yardımcı olmaktır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) de bilgi sistemlerinin özel bir türüdür. Bu bilgi sistemleri aracılığıyla konumsal olan ve konumsal olmayan bilgiler toplanmakta, depolanmakta, analiz edilmekte ve görselleştirilmektedir. CBS’yi diğer bilgi sistemlerinden ve klasik haritacılıktan ayıran en önemli özellik, CBS’nin sorgulama ve analiz yapabilmesidir. Bu özelliği ile de CBS etkin bir Karar Destek Sistemi olarak kullanılabilmektedir. CBS, karar vericilere karar verme ve bazı soruları cevaplandırma sürecinde istatistiği de kullanarak yardımcı olan bir karar destek aracıdır. Bu çalışmada CBS’nin eğitim alanında üst yönetimler tarafından nasıl bir Karar Destek Sistemi olarak kullanılabileceği ve bunu yaparken İstatistikten nasıl yararlanılabileceği gösterilmeye çalışılmaktadır. Veri tabanı tasarımı, tematik haritalar ve sorgulamalar MapInfo paket programı kullanılarak yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Tam Metin: PDF