SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

SERİK İLÇESİ EV TOZLARINDAKİ POLEN VE MANTAR SPORLARINA EV DIŞINDAKİ METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Ali İNCE

Özet


Özet: Bu çalışmada Serik ilçesi (Antalya) ev tozlarındaki polen ve mantar sporları ev
dışındaki meteorolojik faktörlerle karşılaştırıldı. Materyaller Mart 1995 – Şubat 1996
döneminde toplandı. Çalışma için 10 istasyon (ev) belirlendi. Evlerden her ay elektrik
süpürgesiyle toplanan tozlar düzenli olarak alındı ve “Wodehouse metoduna” göre
preparatlar hazırlandı. Bu preparatlar mikroskopta incelendi. Polen ve mantar
sporlarının teşhisleri ve aylara göre sayımları yapıldı. Sonuçlar 1 cm2’ye düşen materyal
sayısına dönüştürüldü. Sonuç olarak, sıcaklık ve rüzgâr hızı artışı ile nisbi nem ve yağış
azalışı polen ve sporların artışına, fakat aynı şartlarda düşük nisbi nem mantar
sporlarının ve polenlerin düşüşüne neden olmuştur.
Anahtar kelimeler: Ev tozu, Meteorolojik faktörler, Polen, Mantar sporu, Serik
EFFECTS OF OUTDOOR METEOROLOGICAL FACTORS ON POLLENS
AND FUNGAL SPORES IN HOUSE DUST IN SERİK TOWN
Abstract: In this study, a comparison of outdoor meteorological factors and pollens and
fungal spores in house dust in Serik town (Antalya) was made. Materials were collected
between Mart 1995 and February 1996 from ten stations (house) selected. The material
from the houses were obtained monthly basis via vacuum cleaner and preparations were
made according to “Wodehouse method”. Samples were studied under microscope for
identification and monthly quantification of allergens (pollens, fungal spores). Results
were adjusted to the number in cm2. Temperature and wind speed increase with the
decrease in rain fall and mild relative moisture correlates with the number of pollens
and fungal spores. However, decrease in relative moisture in the same conditions leads
to decrease in pollens and fungal spores.
Key words: House dust, Meteorological factors, Pollen, Fungal spore, Serik

Tam Metin: PDF