SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

TRIVAL FORTE CANSA (FUNGİSİT) UYGULAMASININDOMATES (Lycopersicon esculentum Mill.) BİTKİSİNDE POLEN YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ

İlkay ÖZTÜRK ÇALI

Özet


Özet: Bu çalışmada; Türkiye domates seracılığında yaygın olarak kullanılan Trival
Forte Cansa (% 20 Mancozeb + % 21 Metalik Bakır) fungisitinin, domates
(Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisinde polen yapısı üzerine etkileri
incelenmiştir. Serada saksı koşullarında yetiştirilen domates bitkilerine fungisit
uygulaması, Muğla, Fethiyede’ki sera domatesi üreticilerine göre üretici dozunda
(50 g/ 13 L su) yapılmıştır. Çalışmada ekzin-intin tabaka kalınlığı ile por ve yarık
en-boy ölçümleri mikrometrik oküler kullanılarak yapılmıştır. Yarık boy ölçümü
dışındaki diğer değerler (ekzin-intin tabaka kalınlığı, por en-boy ve yarık en
ölçümleri) kontrole göre azalmıştır. Diğer taraftan 50 g/ 13 L dozun ekvatorial
görünümdeki polenlerde, kontrol grubunda görülmeyen polen şekil yapıları tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fungisit, Lycopersicon esculentum Mill., polen
THE EFFECT OF TRIVAL FORTE CANSA (FUNGICIDE)
APPLICATION ON POLLEN STRUCTURE IN TOMATO
(Lycopersicon esculentum Mill.) PLANT
Abstract: In this study, effects of a fungicide namely Trival Forte Cansa (20 %
Mancozeb + 21 % Metallic Copper) widely used on tomatoes grown in greenhouse
in Turkey; on the pollen structure of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plant
were studied. The fungicide was applied to the tomatoes grown in pots in the
greenhouse according to grower’s dosage (50 g/ 13 L tap water) in Fethiye-Muğla
area. The exine-intine layer thickness and pore-colpus width-length were measured
using an ocular micrometer. The data obtained revealed that there was a reduction
in the other values (the exine-intine layer thickness and the measurements of pore
width-length and colpus width) of the groups getting fungicide application except
for colpus length as compared to the control. On the other hand, some pollen shape
structures that are not observed in the control group were encountered in the
pollens of equatorial view at 50 g/ 13 L dosage.
Key words: Fungicide, Lycopersicon esculentum Mill., pollen

Tam Metin: PDF