SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

SERT ep SAÇILMASINDA χg’UN ÇALIŞILMASI

Hatice DURAN YILDIZ

Özet


Özet: Bu çalışmada ep ve γp çarpıştırıcısı, s = 1.4 TeV kütle merkezi enerjisinde,
proton-parton yapı fonksiyonu G( ,Q2 ) g χ , foton yapı fonksiyonu f (χ ,Q2 ) γ , küçük
g χ , χ ve Q2 değerlerinin sert saçılma için elde edilen sonuçları sunulmaktadır. Bu
sonuçlar, DESY Laboratuvarındaki HERA ve THERA Deneylerinde ep ve γ p
çarpıştırıcılarındaki saçılmaların sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Bu çalışma, saçılma
çalışmaları için duyarlılıkların belirlenmesinde ve çarpışmanın temelindeki içeriği;
gluon-kuark iç yapısını anlamada geniş görüş imkanı sağlar. g χ bölgesinin
araştırılması; ep ’de pp ve pp çarpıştırıcılarına göre daha büyük avantaja sahiptir.
Burada ep → bbXe ve ep → ccXe bozunumlarındaki son durumlar PYTHIA programı
kullanılarak çalışılmış ve bu parçacıkları için; tesir kesitleri ve bozunma genişlikleri
elde edilmiştir. Ayrıca g χ için bulunan optimum partonik düzey sonuçları verilmektedir.
Anahtar Kelimeler:Yapı fonksiyonu, sert saçılma, küçük g χ , PYTHIA, partonik düzey
STUDY OF χg IN ep HARD SCATTERING
Abstract: This work presents the obtained values of proton-parton structure function
G( ,Q2 ) g χ , photon structure function f (χ ,Q2 ) γ , small g χ , χ , and Q2 at s = 1.4 TeV
center of mass energies of ep and γp colliders in hard scattering. Results are compared
with data, in which are obtained from scattering at DESY Laboratory HERA and THERA
Experiments of ep and γ p colliders. Study of this subject provides to understand
experiment sensitivity of the scattering studies and supplies wide possibility of view for
inner structure of gluon-quark plasma. Searching small g χ region at ep colliders has some
crucial advantages with respect to pp and pp colliders. In this study, final states of
ep → bbXe and ep → ccXe decays are searched by using simulation program−PYTHIA
and for final state particles, cross-sections and decay widths are obtained. In addition to
above searches, calculated optimum partonic level results are given for small g χ .
Keywords: Structure function, hard scattering, small g χ , PYTHIA, partonic level

Tam Metin: PDF