SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

ON THE DETERMINATION OF A DEVELOPABLE TIMELIKE RULED SURFACE

Mustafa KAZAZ

Özet


Abstract: This paper gives a method for determining a developable timelike ruled
surface by using dual vector calculus. A developable timelike ruled surface can be
parameterized in the form m(t, u) =p(t) +u x(t) ( p(t) is called the base curve of
m(t, u)). The dual vectorial expression of a developable timelike ruled surface is
obtained from the coordinates and the first derivatives of the base curve.
Key words: Minkowski space, Developable surface, Timelike ruled surface.
Mathematics Subject Classifications (2000): 53C50, 53A04, 53A05.
BİR AÇILABİLİR TİMELİKE REGLE YÜZEYİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE
Özet: Bu makalede dual vektör analizi kullanılarak bir açılabilir timelike regle yüzeyin
belirlenmesi için bir metot verilmiştir. Bir açılabilir timelike regle yüzey
m(t, u)=p(t)+u x(t) formunda parametreleştirilebilir ( p(t) ye m(t, u) nın dayanak
eğrisi denir). Bir açılabilir timelike regle yüzeyin dual vektörel ifadesi koordinatlar ve
dayanak eğrisinin ilk türevlerinden elde edildi.
Anahtar kelimeler: Minkowski Uzayı, Açılabilir Yüzey, Timelike Regle Yüzey.

Tam Metin: PDF