SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

IDDM YARDIMIYLA TERS MATRİS HESAPLAMA

Ali Osman ÇIBIKDİKEN

Özet


Özet: Bu çalışmada, lineer cebirsel denklem sistemlerinin çözümü için (KESKİN &
AYDIN 2007) de verilen iteratif boyut indirgeme metodunu (IDDM) kullanarak verilen
regüler matrisin tersini bulan bir metod geliştirdik. Bu metod üzerine kurulan bir
algoritma ve Maple programı verdik. Ayrıca bazı nümerik örnekler de verdik.
Anahtar sözcükler: lineer sistem, iteratif metot, ters matris.
CALCULATION INVERSE OF MATRIX WITH IDDM
Abstract: In this study, we have developed a method to calculate inverse of given
regular matrix with Iterative Decreasing Dimension Method (IDDM) that its given in
(KESKİN & AYDIN 2007) to solve the linear algebraic equations systems. We have
given a algorithm which is based on this method and Maple program. So we also have
given some numerical examples.
Key words: linear system, iterative method, inverse matrix.
Mathematics Subject Classifications (2000): 65F10, 15A09.

Tam Metin: PDF