SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

ON STATISTICALLY CONVERGENT IN FINITE DIMENSIONAL SPACES

Ayşe Nur GÜNCAN

Özet


Abstract: In this paper, the notion of statistical convergence, which was introduced by
Steinhaus (1951), was studied in Rm ; and some concepts and theorems, whose
statistical correspondence for the real number sequences were given, were carried to
Rm . In addition, the concepts of the statistical limit point and the statistical cluster point
were given and it was mentioned that these two concepts were’nt equal in Fridy’s study
in 1993. These concepts were given in Rm and the inclusion correlation between these
concepts was studied.
Key words: Statistical convergence, statistical boundedness, statistically Cauchy
sequence, statistical limit point, statistical cluster point.
Mathematics Subject Classifications (2000): 40A05
SONLU BOYUTLU UZAYLARDA İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIK
ÜZERİNE
Özet: Bu makalede Steinhaus (1951) tarafından verilen istatistiksel yakınsaklık kavramı
Rm de incelenip, reel sayı dizileri için istatistiksel benzerleri verilen bazı kavram ve
teoremler R m e taşınmıştır. 1993’de Fridy tarafından yapılan çalışmada istatistiksel
limit noktası ve istatistiksel yığılma noktası kavramları verilip bu iki kavramın birbirine
denk olmadığından bahsedilmiştir. Bu kavramlar R m de verilip aralarındaki kapsama
bağıntısı incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: İstatistiksel Yakınsaklık, İstatistiksel Sınırlılık, İstatistiksel Cauchy
Dizisi, İstatistiksel Limit Noktası, İstatistiksel Yığılma Noktası.

Tam Metin: PDF