SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

KASNAK MEŞESİ TABİATI KORUMA ALANINDA (ISPARTA) FARKLI HABİTATLARDA ÇUKUR TUZAK YÖNTEMİ İLE YAKALANAN CARABIDAE VE TENEBRIONIDAE (COLEOPTERA) TÜRLERİ İLE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Baran ASLAN

Özet


Özet: Çalışma, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı içerisinden seçilen meşe, otsu
bitkiler ve dere yatağı habitatlarında 2005 ve 2006 yıllarında Nisan-Ekim aylarında 15
günlük periyotlar ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda yukarıda bildirilen
habitatlardan çukur tuzak yöntemiyle Carabidae familyasına ait 9, Tenebrionidae
familyasına ait 3 tür olmak üzere toplam 12 tür kaydedilmiştir. Shannon ve Simpson
çeşitlilik indekslerine göre çalışılan habitatlar içinde otsu bitkiler habitatı en zengin
habitat olarak belirlenmiştir. Her iki çalışma yılında da bütün habitatlardan örneklenen
Dailognatha quadricollis (Brullé) ve Pimelia subglobosa (Pallas) sırasıyla %45 ve
%24’lük dominansi değerleri ile en bol türler olarak saptanmışlardır.
Anahtar kelimeler: Kasnak Meşesi, Carabidae, Tenebrionidae, fauna, biyolojik
çeşitlilik, Türkiye
COMPARATIVE BIODIVERSITY OF CARABIDAE AND TENEBRIONIDAE
(COLEOPTERA) SPECIES IN VARIOUS HABITATS OF KASNAK MEŞESI
NATURE RESERVE (ISPARTA) COLLECTED BY PITFALL TRAPS
Abstract: The study was conducted in three habitats representing different ecosystems
(an area dominated by oaks, a grassland including several plants, and a stream bank) in
Kasnak Meşesi Nature Reserve during 2005 and 2006 at 15-day intervals from April to
October. Consequently, a total of 12 species were recorded from the habitats sampled, 9
from Carabidae and 3 from Tenebrionidae, by using the pitfall traps. The grassland
including several plants was determined as the most diverse habitat according to
Shannon and Simpson indices of diversity. Dailognatha quadricollis (Brullé) and
Pimelia subglobosa (Pallas) were the most abundant species collected from all the three
habitats in both study years with percentages of 45% and 24%, respectively.
Key words: Kasnak Meşesi, Carabidae, Tenebrionidae, fauna, biodiversity, Turkey

Tam Metin: PDF