SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

BROAD-SENSE HERITABILITY FOR SEEDLING CHARACTERS AND ITS IMPORTANCE FOR BREEDING IN SCOTS PINE

Musa Denizhan ULUSAN

Özet


Abstract: Number of cotyledons, lengths of hypocotyl and epicotyl, and height of
three-month seedlings, and height and root collar diameter of one year seedlings grown
from sixteen clones of a Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard were investigated
in the study. Correlations among the characters and broad-sense heritability were
estimated. Averages of number of cotyledons, lengths of hypocotyl and epicotyl, and
height of three-month seedlings, and height and root collar diameter of one year
seedlings were 7.1, 12.4 mm, 17.7 mm, 30.3 mm, 42.9 mm and 2.1 mm, respectively.
There were large differences among and within clones for the studied characters. All the
seedlings characters of three-month seedlings were significantly effective on seedling
height and root collar diameter of one year. Broad-sense heritability was more than 0.9
for all the characters.
Key words: Pinus sylvestris, heritability, cotyledon, height, root collar diameter
SARIÇAM’DA FİDAN ÖZELLİKLERİ İÇİN GENİŞ ANLAMLI KALITIM
DERECESİ VE BUNUN ISLAH ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ
Özet: Bu çalışmada, 16 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) klonundan yetiştirilen üç aylık
fideciklerin kotiledon sayısı, hipokotil, epikotil ve fidecik boyları ile bir yaşlı fidanların
fidan boyu ve kök boğazı çapı özellikleri araştırılmış; özellikler arası ilişkiler ve geniş
anlamlı kalıtım derecesi tahmin edilmiştir. Ortalama kotiledon sayısı, hipokotil, epikotil
ve fidecik boyları ile fidan boyu ve kök boğazı çapı değerleri sırasıyla 7.1, 12.4 mm,
17.7 mm, 30.3 mm, 42.9 mm ve 2.1 mm bulunmuştur. Çalışmaya konu özellikler
bakımından klon içi ve klonlar arası geniş farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmaya konu
fidecik özellikleri, fidan özellikleri üzerinde isatistiksel bakımdan anlamlı etki
yapmıştır. Kalıtım derecesi çalışmaya konu özelliklerin tamamında 0.9’dan yüksek
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Pinus sylvestris, kalıtım derecesi, kotiledon, boy, kök boğazı çapı

Tam Metin: PDF