SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN)’NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Savaş YILMAZ

Özet


Özet: Bu çalışmada, Samsun İl sınırları içerisinde yer alan Altınkaya ve Derbent baraj
gölleri ile Bafra Balık Gölleri’nde yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 populasyonlarına
ait toplam 394 bireyde pul, omur, utrikular (lapillus) ve lagenar (asteriskus) otolitler,
dorsal ve anal yüzgeç ışını kesitleri, operkül ve suboperkül olmak üzere sekiz kemiksi
yapı yaş belirleme amacıyla değerlendirilmiştir. Ön incelemelerden sonra lapillus ve
suboperkülün yaş tayinine uygun olmadığı tespit edilmiş ve analizlerden çıkarılmıştır.
Diğer kemiksi yapılar bir okuyucu tarafından 3 kez okunmuştur. Kemiksi yapıların
güvenilirliğinin karşılaştırılmasında ortalama yaş, yüzde uyum, ortalama yüzde hata ve
değişim katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak, Cyprinus carpio’nun üç populasyonunda
yaş tayini için en ideal kemiksi yapının omur olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Cyprinus carpio, yaş tayini, kemiksi yapı, omur
EVALUATION OF DIFFERENT BONY STRUCTURES FOR AGE
DETERMINATION OF COMMON CARP, Cyprinus carpio L., 1758
Abstract: In this study, eight bony structures such as scale, vertebra, utricular (lapillus)
and lagenar (asteriscus) otoliths, dorsal and anal fin rays, opercle and subopercle of total
394 individuals belonging Cyprinus carpio L., 1758 populations inhabiting Altınkaya
and Derbent dam lakes, and Bafra Fish Lakes were evaluated for age determination.
After preliminary examination, it was determined that lapillus and subopercle were not
available for age estimation. Therefore, these bony structures were excluded from age
analysis. Other bony structures were interpreted three times by one reader. Mean age,
percent agreement (%), average percent error (%) and coefficient of variation (%) were
used to compare the reliability of bony structures. Consequently, vertebra was
determined as the most reliable bony structure for age estimation in three populations of
Cyprinus carpio L., 1758.
Key words: Cyprinus carpio, age determination, bony structure, vertebra

Tam Metin: PDF