SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

FARKLI DOMATES TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE TUZ STRESİNİN ETKİSİ

Mahmut DOĞAN

Özet


Özet: Çalışmamızda 22 yerli (Lycopersicum esculentum), 3 adet yabani (Lycopersicum
peruvianum, L. pennellii, L. hirsitum) olmak üzere toplam 25 çeşit domates tohumu
deney materyali olarak kullanılmıştır. Tohumlar +25 ºC’ta 0, 50, 75, 100, 125 ve 150
mM tuz (NaCl) stresi altında 15 gün çimlenmeye bırakılarak fizyolojik özellikler
bakımından bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Tohumlar tuz toleransına en duyarlı
olabilecekleri çimlenme devresinde, çimlenme yüzdesi esas alınarak incelenmiştir.
Tolerans sınırları içersinde tuzluluğun çimlenme yüzdesine ne şekilde etki ettiği
araştırılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Literatürden tuza dayanıklı olduğu
bilinen yabani genotiplere en çok benzerlik gösteren yerli türler dayanıklı, en çok
farklılık gösteren türler ise hassas olarak belirlenmiştir. Domates çeşitlerinde
maksimum tuz konsantrasyonu toleranslı geneotiplerde 125–150 mM NaCl ortamında,
hassas genotiplerde ise 50-75 mM NaCl ortamda belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Tuz stresi, domates, çimlenme
THE EFFECTS OF SALT STRESS ON THE GERMINATION OF THE DIFFERENT
TOMATO SEEDS
Abstract: In this study, we will investigate salt stress on fertilization of tomato seeds.
Twenty two genotypes of domestic tomato seeds (Lycopersicum esculentum) and three
genotypes of wild type tomato seeds (Lycopersicum peruvianum, Lycopersicum penellii,
Lycopersicum hirsitum) will be used. The seeds will be seeded in various conditions
such as +25 oC, and irrigated by water containing 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150 mM salt
and will be observe during 15 days period. At the end of the study, we will determine
the effects of salt stress by fertilization ratios of the seeds under the stress conditions.
By the study, we will classify the domestic tomato genotypes as sensitive or resistant to
the stress factors by compared the three wild type tomato seeds fertilization ratios as a
reference values. By the way, we will determined the most resistant domestic tomato
genotype to salt stress for future tomato grow in our region that the soil being salt by
irrigation with water. Maximum salt concentration in varieties of tomato is determined
at tolerable genotypes at the situation of 125-150mM salt (NaCl) however it is
determined at sensitive genotypes at the situation of 50-75mM NaCl.
Key words: Salt stress, tomato, fertilization

Tam Metin: PDF