SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMLERDE BAZI UZUN ÖMÜRLÜ NÜKLEER ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİ

Mehmet Emin KORKMAZ

Özet


Özet: Bu çalışmada Hızlandırıcı Güdümlü Sistem (ADS) kullanılarak uzun yarı ömürlü 99Tc,
129I, 237Np, 238U ve 239Pu nükleer atıkların kararlı veya kısa yarı ömürlü izotoplara
dönüşümleri incelenmiştir. Bunun için sırasıyla 1, 2 ve 3 GeV enerjili ve 10 mA akım
şiddetine sahip proton demeti, doğal kurşun hedefe gönderilmiştir. Bu enerjiler için proton
başına üretilen nötron sayısı (çoğaltma faktörü), uzun ömürlü atıkların dönüşüm oranları,
nötron akı dağılımları ve güç yoğunluğu incelenmiştir. Sistemde soğutucu olarak sıvı Na
kullanılmıştır. Üç boyutlu nükleonik hesaplamalar MCNPX Monte Carlo kodu ve ENDF/BVI
nükleer veri kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hızlandırıcı güdümlü sistem, nükleer atık, MCNPX, ENDF/B-VI
INVESTIGATION OF TRANSMUTATION OF SOME LONG LIVED NUCLEAR
WASTES IN ACCELERATOR DRIVEN SYSTEMS
Abstract: In this study, Accelerator Driven System (ADS) is used to investigate the
transmutation of five long-lived nuclear wastes like 99Tc, 129I, 237Np, 238U, 239Pu into stable or
short-lived isotopes. The acceleration driven system is composed of a natural lead target,
subcritical core, liquid sodium coolant and structural material. The transmutation rate of
long-lived nuclear waste, the neutron production number per beam proton, neutron and power
distribution in the cylinder vessel are analyzed by 1, 2 and 3 GeV (10mA) proton beam
energies. Three dimensional nucleonic calculations is carried out using Monte Carlo code
MCNPX and ENDF/B-VI nuclear data.
Key words: Accelerator driven system, nuclear waste, MCNPX, ENDF/B-VI

Tam Metin: PDF