SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

SABİT SICAKLIK KONFİGÜRASYONUNDA ORTAM SICAKLIĞI VE SOĞUK DUVAR SICAKLIĞININ OSİLASYONLU YÜZEY GERİLİM HAREKETİNE GEÇİŞE ETKİLERİ

Çağrı ÇIRAK

Özet


Özet: Bu araştırma, Sabit Sıcaklık Konfigürasyonunda, yüksek Prandtl sayısına sahip,
silindirik bir kaptaki akışkanın kararlı ve osilasyonlu yüzey gerilimli akış hareketi
deneysel olarak araştırılmıştır. Deney akışkanı, 30 mm çapındaki deney silindirinin
simetri eksenine yerleştirilen silindirik bakır çubuk tarafından ısıtılmış ve deney
silindirinin dış kenarına sarılan bakır boru içerisinden geçen su ile soğutulmuştur.
Deney akışkanı olarak kinematik viskozitesi 5 cSt olan silikon yağı kullanılarak belli
şartlar altında akış hareketleri ve sıcaklık osilasyonları gözlenmiştir. Akışkanın serbest
yüzeyinden ortama olan ısı kaybının, farklı ortam sıcaklıklarının ve farklı soğuk duvar
sıcaklıklarının kararlı haldeki akışkan hareketinin periyodik osilasyonlu akış hareketine
başlama noktasına etkileri araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yüzey gerilimli akış, kararlı yüzey gerilimli akış, periyodik
osilasyonlu yüzey gerilimli akış, sabit sıcaklık konfigürasyonu
EFFECT OF AMBIENT AIR TEMPERATURE AND COLD WALL
TEMPERATURE ON ONSET OF OSCILLATORY THERMOCAPILLARY
FLOW IN CONSTANT TEMPERATURE CONFIGURATION
Abstract: In this research, steady and oscillatory thermocapillary flows of high Prandtl
number fluids were investigated experimentally under normal gravity in Constant
Temperature Configuration by heating from center and cooled from side wall of a
cylindrical container with 30 mm diameter. Flow and temperature oscillations were
observed under various conditions using 5 cSt silicone oil in the test fluid. The effect of
heat transfer from the liquid free surface to surrounding air, ambient air temperatures,
and cold wall temperatures on the onset of the oscillations was investigated.
Key words: Thermocapillary flow, steady state thermocapillary convection, oscilatory thermocapillary convection, constant temperature configuration

Tam Metin: PDF