SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

YAŞAM VERİLERİNİN META-ANALİZİ

Durdu KARASOY

Özet


Özet: Bir olay zamanı ile ilgilenen ve durdurulmuş veri içeren çalışmaları birleştirmek
için özel yöntemlere ihtiyaç vardır. Çalışmada yaşam verilerinden elde edilen sonuçları
birleştiren farklı yaklaşımlar incelenmiş ve retroperitoneal sarkomlarla ilgili yapılan
makalelerden elde edilen verilere meta-analizi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda,
tümörün rezeksiyon tipi, tümör grade’i, tümör boyutu, başvuruda tümörün konumu ve
cerrahi sınırların konumu değişkenlerinin retroperitoneal sarkomlar için önemli
değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Meta-analizi, yaşam analizi, retroperitoneal sarkomlar
META-ANALYSIS OF SURVIVAL DATA
Abstract: Special methods are needed if one wishes to combine studies whose
outcome of interest is time to an event, and data is censored. In this study, several
different approaches to combining survival data are investigated. Meta-analysis is
applied to data from the papers about retroperitoneal sarcomas. The application results
show that the resection type, grade, size and presentation status of the tumor and
surgical margin variables are important for retroperitoneal sarcomas.
Key words: Meta-analysis, survival analysis, retroperitoneal sarcomas

Tam Metin: PDF