Cilt 3, Sayı 2 (2008)

İçindekiler

Makaleler

KASNAK MEŞESİ TABİATI KORUMA ALANINDA (ISPARTA) FARKLI HABİTATLARDA ÇUKUR TUZAK YÖNTEMİ İLE YAKALANAN CARABIDAE VE TENEBRIONIDAE (COLEOPTERA) TÜRLERİ İLE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI Özet PDF
Baran ASLAN
BROAD-SENSE HERITABILITY FOR SEEDLING CHARACTERS AND ITS IMPORTANCE FOR BREEDING IN SCOTS PINE Özet PDF
Musa Denizhan ULUSAN
VICIA FABA L. (FABACEAE) KÖK UCU HÜCRELERİNDE FENOL TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN SİTOTOKSİSİTENİN BELİRLENMESİ Özet PDF
Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN)’NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Savaş YILMAZ
TUZ STRESİ (NaCl) ALTINDA ÇİMLENDİRİLEN ARPA TOHUMLARININ MİTOTİK İNDEKS VE KROMOZOM ANORMALLİKLERİ ÜZERİNE BAZI BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİSİ KOMBİNASYONLARININ ETKİLERİ Özet PDF
Selma TABUR
FARKLI DOMATES TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE TUZ STRESİNİN ETKİSİ Özet PDF
Mahmut DOĞAN
HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMLERDE BAZI UZUN ÖMÜRLÜ NÜKLEER ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİ Özet PDF
Mehmet Emin KORKMAZ
SABİT SICAKLIK KONFİGÜRASYONUNDA ORTAM SICAKLIĞI VE SOĞUK DUVAR SICAKLIĞININ OSİLASYONLU YÜZEY GERİLİM HAREKETİNE GEÇİŞE ETKİLERİ Özet PDF
Çağrı ÇIRAK
BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ Özet PDF
Ahmet AYDIN
YAŞAM VERİLERİNİN META-ANALİZİ Özet PDF
Durdu KARASOY
REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet PDF
Özlem GÜRÜNLÜ ALMA
ON A POWER OF THE COMPANION MATRIX Özet PDF
Kemal AYDIN