Cilt 5, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Makaleler

A New Jelly Ascomycetous Genus Record for Turkish Mycobiota Özet PDF
Ilgaz Akata, Abdullah Kaya
Cyclamen alpinum (hort. Dammann ex Sprenger, 1892)’un Morfolojisi, Ekolojisi ve Sitolojisi Özet PDF
Oral Şahin, Betül Bürün
Interstitial and Phytal Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) inhabiting the Mediolittoral Zone of the Datça-Bozburun Peninsulas (Muğla, Turkey) Özet PDF
Alp Alper, Süphan Karaytuğ, Serdar Sak
Besinin Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Larva ve Pupunun Toplam Lipid, Yağ Asidi Oranlarına ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri Özet PDF
Pelin Üstüner, Leyla Kalyoncu, Abdurrahman Aktümsek
Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster (mwh x flr)’de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi Özet PDF
Rabia Sarıkaya, Mahmut Selvi, Nagihan Akkaya, Melike Acar, Figen Erkoç
Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan Zygoribatula Berlese, 1916 ve Eupelops Ewing, 1917 (Oribatida: Oribatulidae, Phenopelopidae) Türleri Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar Özet PDF
Abdulkadir Taşdemir, Elif Sarı, Nusret Ayyıldız
Determination of the Dissociation Constant of Some Substituted Phenols by Potentiometric Method in Acetonitrile-Water Mixtures Özet PDF
Güzide Pekcan Ertokuş, Ahmet Hakan Aktaş
[N,N'-Bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) Kompleksinin Sentezi ve DNA Etkisinin İncelenmesi Özet PDF
Mürsel Arıcı, Hasan Nazır
Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod- 13-en-15,16-olide Bileşiğinin İzole Edilmesi Özet PDF
Çiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa Cengiz
1-20 MeV Enerji Aralığında 230,232Th ve 236,238,239,240,241,242,244Pu Çekirdeklerinin Nötronlarla Oluşturulan Fisyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması Özet PDF
Mustafa Yiğit, Mehmet Emin Korkmaz, Mehtap Günay, Başar Şarer
Türk Hızlandırıcı Merkezi Infrared Serbest Elektron Lazer Laboratuarı için Kontrol Sistemi Özet PDF
Emre Eroğlu, İlhan Tapan, Suat Özkorucuklu
Experimental and Theoretical 15N NMR and 1JCH Spin-Spin Coupling Constants Investigation of 1-Phenylpiperazine Özet PDF
Özgür Alver, Cemal Parlak
Dikdörtgenler Prizması İçerisindeki Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketleri ve Doğal Konveksiyon Hareketlerinin İncelenmesi Özet PDF
Ramazan Selver, Ela Katı
On Orlicz Difference Sequence Spaces Özet PDF
Hemen Dutta
On an Extension of the Exponential and Weibull Distributions Özet PDF
Salih Çelebioğlu
On Fuzzy δ-I-Open Sets and Decomposition of Fuzzy α-I-continuity Özet PDF
Şaziye Yüksel, Eser Gürsel Çaylak, Ahu Açıkgöz