Cilt 1, Sayı 1 (2006)

SDÜ FEN DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

DOES JASMONIC ACID PREVENT THE GERMINATION Özet PDF
Kürşat ÇAVUŞOĞLU
IMMUNOHISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF CHOLECYSTOKININ AND HISTAMINE IN GASTROINTESTINAL TRACT IN FLOWER FISH Özet PDF
Nurgül ŞENOL
A THEORETICAL INVESTIGATION OF PENDANT 13C NMR SPECTROSCOPY FOR CDn GROUPS Özet PDF
Azmi GENÇTEN
M(1,6-HEXANEDİTHİOL)Ni(CN)4 BİLEŞİKLERİNİN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ (M=Ni, Cd, Co, Mn VE Zn) Özet PDF
Tuğba TÜRK
MOLECULAR STRUCTURE AND VIBRATIONAL FREQUENCIES OF Özet PDF
Fatih UCUN
ISPARTA BÖLGESİNDEKİ GÜL YAĞININ KİMYASAL İÇERİĞİNİN GC-MS VE FTIR SPEKTROSKOPİSİ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ Özet PDF
Belgin BARDAKÇI
DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD FOR SOLVING A CLASS OF SINGULAR TWO-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS Özet PDF
Vedat Suat ERTÜRK
DUAL TIMELIKE NORMAL AND DUAL TIMELIKE SPHERICAL CURVES IN DUAL MINKOWSKI SPACE Özet PDF
Mehmet ÖNDER
ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ Özet PDF
Hasan KALYONCU
ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ Özet PDF
Hasan KALYONCU