Cilt 2, Sayı 1 (2007)

SDU Fen Dergisi

İçindekiler

Makaleler

ISPARTA YÖRESİ ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] MEŞCERELERİNDE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Özet PDF
Serdar CARUS
PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMLERDE TAVUK (Gallus Gallus Domestica) GİZZARD (MUSKULER MİDE)’INDA SEROTONİN (5-HT) SALGILAYAN HÜCRELERİN MUKOZAL LOKALİZASYONLARI Özet PDF
Kenan ÇINAR
ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN)’NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Savaş YILMAZ
ARPA TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ SIRASINDA GİBBERELLİK ASİT, KİNETİN VE ETİLEN İLE TUZ STRESİNİN HAFİFLETİLMESİNDE BAZI MORFOLOJİK VE ANATOMİK GÖZLEMLER Özet PDF
Kürşat ÇAVUŞOĞLU
EFFECTS OF 24-EPIBRASSINOLIDE ON SALINITY STRESS INDUCED INHIBITION OF SEED GERMINATION, SEEDLING GROWTH AND LEAF ANATOMY OF BARLEY Özet PDF
Semra KILIÇ
EFFECTS OF SOME PLANT GROWTH REGULATORS ON JASMONIC ACID INDUCED INHIBITION OF SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF BARLEY Özet PDF
Kürşat ÇAVUŞOĞLU
SOME CLADOCERAN SPECIES FROM TURKISH INLAND WATERS Özet PDF
Murat KAYA
ISPARTA, SÜTÇÜLER BÖLGESİ KEKİK YAĞININ KİMYASAL YAPISININ İNCELENMESİ Özet PDF
Belgin BARDAKÇI
TAC PROTON HIZLANDIRICISININ LINAC ALTERNATİFİ İÇİN DTL SİMÜLASYONU Özet PDF
Abdullatif ÇALIŞKAN
HPLC ANALYSIS FOR DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF FRUCTO-OLIGOSACCHARIDE SYRUPS EXTRACTED FROM JERUSALEM ARTICHOKE Özet PDF
Sibel (YİĞİTARSLAN) YILDIZ
CEVA, MENELAUS AND STEWART THEOREMS FOR GEODESIC TRIANGLES ON THE HYPERBOLIC UNIT SPHERE Özet PDF
Mehmet ÖNDER
ON NULL CURVES ON SURFACES AND NULL VECTORS IN LORENTZ SPACE Özet PDF
A. Ceylan ÇÖKEN