Yazar Detayları

Karabacak, Çiğdem

  • Cilt 5, Sayı 1 (2010) - Makaleler
    Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod- 13-en-15,16-olide Bileşiğinin İzole Edilmesi
    Özet  PDF