Yazar Detayları

EREN, Ülker

  • Cilt 4, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    SUDAK (Stizostedion lucioperca (L., 1758) ) BALIĞINDA MİDE VE BAĞIRSAKTA BAZI PEPTİDLERİN LOKALİZASYONU
    Özet  PDF
  • Cilt 6, Sayı 1 (2011) - Makaleler
    Sudak (Stizostedion lucioperca L., 1758) Balığının Gastrointestinal Kanalının Histokimyasal Yapısı
    Özet  PDF