Yazar Detayları

AYDIN, Ahmet SDU Fen Dergisi

  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - Makaleler
    BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
    Özet  PDF