Yazar Detayları

Ucun, Fatih

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - Makaleler
    Theoretical Study of Vibrational Frequencies and Chemical Shifts of Choline Halides (F, Cl, Br)
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Benzen ve Su Çözeltilerinde α-Fenil-N-Tert-Bütil Nitrone’nin Bazı Radikal Ürünlerinin Teorik Optimize Yapıları ve İnce Yapı Çiftlenim Sabitleri
    Özet  PDF