Yazar Detayları

KALYONCU, Hasan SDU Fen Dergisi

  • Cilt 1, Sayı 1 (2006) - Makaleler
    ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ
    Özet  PDF