Yazar Detayları

ÇINAR, Kenan

  • Cilt 4, Sayı 1 (2009) - Makaleler
    KULUÇKA SONRASI DÖNEMDE TAVUK (GALLUS GALLUS DOMESTICA) DUODENUM GOBLET HÜCRELERİNİN HİSTOKİMYASAL YAPISI
    Özet  PDF
  • Cilt 4, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    SUDAK (Stizostedion lucioperca (L., 1758) ) BALIĞINDA MİDE VE BAĞIRSAKTA BAZI PEPTİDLERİN LOKALİZASYONU
    Özet  PDF